Για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή

Με τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα πακέτα ασφάλισης οχημάτων-μηχανών-σκαφών που καλύπτουν ολοκληρωμένα την οδική σας ασφάλεια και σας εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ασφαλιστική προστασία από κάθε αιτία.

Για το σκάφος

Με τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα πακέτα ασφάλισης σκαφών που καλύπτουν ολοκληρωμένα τη θαλάσσια ασφάλειά σας και σας εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ασφαλιστική προστασία από κάθε αιτία.

Για την κατοικία

Με τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα προστασίας της κατοικίας σας, με τα οποία σας παρέχεται πλήρης προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς, αστικής ευθύνης, φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ